Lennart Fredriksson

Tonsättare, dirigent, violinist

Tonsättaren Lennart Fredriksson

Not Yet Dawn

Albumet Not yet dawn ingår i märket Phono Suecias serie tonsättarporträtt och innehåller fyra av mina verk: Violinkonsert, komponerad 1999–2000, pianotrion Trio-Sonat, komponerad 1990–1991, Sonata scura för stråkorkester, komponerad 1988 och reviderad 2005, och Tre nattliga sånger för blandad kör a cappella, komponerade 1986–2001.

Albumets engelska titel, Not yet dawn, återfinns i den sista av Tre nattliga sånger, Ännu inte gryning. Orden är hämtade från Fedras slutreplik i författaren P O Enquists drama Till Fedra. Dem har jag också vävt in i violinkonsertens andra del, Arioso. Jag vill beskriva den som en sångbar fantasi över Fedras sista ord med samma musikaliska motiv som i sången. Hela dramat om Fedra i Enquists språkdräkt var min utgångspunkt för violinkonserten. Min inspirationskälla.

Violin Concerto - 1. PreludioDan Almgren; Mats Rondin: Helsingborg Symphony Orchestra

Violin Concerto - 2. AriosoDan Almgren; Mats Rondin: Helsingborg Symphony Orchestra

Violin Concerto - 3. RondoDan Almgren; Mats Rondin: Helsingborg Symphony Orchestra