Lennart Fredriksson

Tonsättare, dirigent, violinist

Tonsättaren Lennart Fredriksson

Short story (1997) för orkester

Radiosymfonikerna
dir. Andreas Hansson

Om verket skrev jag inför uruppförandet, den 14 januari 1999, med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Okko Kamu:

“Short Story är ett verk i novellistisk form komponerat 1997 för Helsingborgs Symfoniorkester. Precis som i novellen har jag strävat efter en koncentrerad, komprimerad form. En skala med heltonskaraktär (det smög sig visst in en halvton också!) utgör grundmaterialet i kompositionen. Ur denna skala utvinns både melodik och harmonik.
Tre delar kan lätt urskiljas i verket. I den första delen arbetar musiken upp sig till två dramatiska utspel. Mellan dem finns ett parti av lyrisk/elegisk karaktär i vilket ett solo för engelskt horn övertas av oboen varefter stämmorna förenas i en duett. Den andra delen präglas av en lugnare stämning och formar sig till en dialog mellan en sologrupp bestående av en klarinett samt en stråkkvartett å ena sidan och sordinerad stråkorkester å den andra sidan. Tredje delen knyter an till början av verket varifrån motiv nu repriseras i ett snabbare förlopp hän mot en virvlande final”.

Short story (1997) för orkesterRadiosymfonikerna, dir. Andreas Hansson