Lennart Fredriksson

Tonsättare, dirigent, violinist

Tonsättaren Lennart Fredriksson

Pollux Wind Quintet: Scandinavian Music

Pollux Wind Quintet - Scandinavian music - omslag

Albumet med Pollux Wind Quintet innehåller nordisk musik för blåskvintett. Förutom min kvintett Castor and Pollux finns här verk av John Fernström, Wolfgang Plagge, Reine Jönsson och Lars-Erik Larsson.

Castor and Pollux (Dioskurerna) är en kvintett för blåsare komponerad 2001 för ensemblen Pollux på beställning av Dunkers Kulturhus i Helsingborg till dess invigning i april 2002.

Ensemblens namn förde mig in på den grekiska myten om tvillingarna Castor och Pollux – som också kallas Dioskurerna – och deras oskiljaktighet.

Om Castor and Pollux (Dioskurerna) skrev jag följande inför uruppförandet i april 2002:

Likt tvillingar – likt Castor och Pollux – har musiken i yttersatserna karvats fram ur samma material. Det inledande andantet består av en melodisk slinga som vandrar genom de olika instrumenten, ett motiv som får stor plats och varieras i både det efterföljande allegrot, och i verkets sista sats. Musiken når en kulmination som leder fram till en kadens för klarinetten. Allegrot återtas därefter och satsen avrundas med flöjtens snabba löpningar ner mot en nollpunkt.

Andra satsen är en sångbar (cantabile) och uttrycksfull sats med långa, burna (portato) melodiska linjer.

Tredje satsen inleds med en kadens för fagott, en pendang till klarinettens dito tidigare i stycket. När de andra instrumenten tillkommer känner vi igen den melodiska slingan från första satsen. Plötsligt befinner vi oss inne i en musik av tangokaraktär. Är det kanske Castor och Pollux som dansar? Efter en återblick på verkets inledande andante avslutas det hela livligt.